Notariusz Wadowice

Notariusz Magdalena   Zając,  mianowana przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 29 października 1986 roku notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Wadowicach, w którym wykonywała zawód notariusza do końca grudnia 1991 roku, natomiast po prywatyzacji notariatu, od 01 stycznia 1992  roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Wadowicach wyznaczoną jej przez  Ministra Sprawiedliwości, jako osoba zaufania publicznego czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Magdalena Zając gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.