CZYNNOŚCI

wax2

  • sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy cywilnoprawne (np. sprzedaży oraz darowizny)
  • sporządzanie testamentów i aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • spisywanie protokołów zgromadzeń osób prawnych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Zapewniam rzetelne oraz terminowe wykonanie każdego zlecenia w oparciu o etykę prawniczą.

Serdecznie zapraszam!